Verbetering waterlock in Fort bij Vechten

In de binnenplaats van het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in de plaats Bunnik, ligt in de open lucht een maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bezoekers van het museum kunnen bij de maquette zelf de werking van de waterlinie demonstreren, door de waterlock sluizen te bedienen en zo de polders onder water te zetten.  

Het vorige ontwerp van de waterlocks gaf met regelmaat storing. In een samenwerkingsverband met de firma Mantrec is aan ons gevraagd om het huidige ontwerp te bekijken, de zwakke punten te analyseren en een nieuw ontwerp te maken. Inmiddels is het nieuwe ontwerp geïmplementeerd in het Waterliniemuseum en wordt met veel succes en plezier gebruikt door de museumbezoekers.