Boil off compressor solution – (door)ontwikkeling

Samen met CSH (Compressor Systems Holland) hebben we een LNG-boil-off-compressorsysteem ontwikkeld. Dit is een doorontwikkeling op de Vapour Recovery Package (zie afbeelding) die we eerder hebben ontworpen, gebouwd, getest en geleverd. De installatie kan toegepast worden binnen de binnenvaart-, kust- en zeeschepen of voor onshore-toepassingen.

LNG kan worden overgedragen tussen water, weg, spoor en pijpleidingen. Bij het overslaan van vloeibare ladingen kunnen schadelijke vluchtige gassen vrijkomen tijdens transport, opslag, laden en lossen. Met deze compressoroplossing kunnen we deze dampen terugwinnen. Deze dampen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof voor motoren of weer worden omgezet in vloeibare lading. Deze oplossing vermindert schadelijke emissies dien in de atmosfeer ontsnappen en maximaliseren het hergebruik van de gassen, bijvoorbeeld door ze te gebruiken om de scheepsmotor van brandstof te voorzien.